Team Japan Roster

General Manager

Dave King

Head Coach

Bjorn Kinding

Assistant Coach

Masaru Seino, Yoshitaka Kano

Goaltenders

Defensemen

Forwards

No.

Name

No.

Name

No.

Name

No.

Name

1

Shiniti Iwasaki(K)

2

Hiroyuki Miura(K)

12

Steven Tsujiura(K)

30

Shin Yahata(K)

70

Dasty Imoo(S)

3

Atsuo Kudo(K)

13

Akihito Sugisawa(O)

31

Hiroshi Matuura(O)

27

Jiro Nihei(K)

6

Takeshi Yamanaka(O)

15

Tsutsumi Otomo(K)

40

Ryan Fujita(S)

7

Takayuki Kobori(S)

16

Toshiyuki Sakai(K)

47

Matthew Kabayama(S)

9

Tatsuki Katayama(K)

22

Makoto Kawahira(O)

71

Ryan Kuwabara(K)

11

Takeshi Yamanaka(O)

23

Yuji Iga(K)

75

Chris Yule(K)

36

Takayuki Miura(S)

24

Kunihiko Sakurai(O)

Supplementary

5

Fumitake Miyauchi(K)

10

Masaki Shirono(O)

28

Daniel Daikawa(S)

(O):Oji, (S):Seibu, (K):Kokudo


BACK