2000 Team Japan Roster

General Manager

Masaru Seino

Head Coach

Steven Tsujiura

Assistant Coach

Shogo Hanyu, Bill Morse

Team Doctor

H. Matsuo

Goaltenders

Defensemen

Forwards

No.

Name

No.

Name

No.

Name

No.

Name

1

Shiniti Iwasaki(K)

77

Yujiro Nakajimaya(K)

16

Keiji Sakai(K)

17

Kouj Masukawa(0)

70

Dasty Imoo(S)

5

Fumitaka Miyauchi(K)

23

Yuji Iga(K)

21

Makoto Kawahira(O)

61

Shinji Haruna(B)

11

Hiroshi Kawaguchi(K)

71

Ryan Kuwabara Haruo(K)

24

Kunihiko Sakurai(O)

39

Hiroyuki Miura(K)

30

Shin Yahata(K)

9

Yasunori Iwata(O)

7

Takayuki Kobori(S)

18

Takahito Suzuki(K)

28

Daniel Daikawa(S)

75

Chris Yule(K)

6

Takeshi Yamanaka(O)

47

Matthew Kabayama(S)

8

Akihito Isojima(O)

40

Ryan Fujita Kiyoshi(S)

(B):Bucks, (O):Oji, (S):Seibu, (K):Kokudo


BACK