World Championships pool A 1998

(May.1-5 in Switzerland)

Group A Group B Group C Group D
Czech Rep. Canada U.S.A Russia
Germany Italy Sweden Finland
Belarus Slovakia France Latvia
Japan Austria Switzerland KazahstanDate Game No. Game
May 1 1 CAN 5-1 AUT
2 CZE 8-2 JPN
3 ITA 1-2 SVK
4 GER 2-4 BLR
May 2 5 USA 5-2 SUI
6 RUS 8-4 KAZ
7 SWE 6-1 FRA
8 FIN 6-0 LAT
May 3 9 SVK 2-2 CAN
10 BLR 2-4 CZE
11 ITA 5-1 AUT
12 GER 5-1 JPN
May 4 13 FRA 3-1 USA
14 LAT 5-7 RUS
15 SWE 4-2 SUI
16 FIN 4-0 KAZ
May 5 17 AUT 1-5 SVK
18 JPN 4-6 BLR
19 CAN 5-2 ITA
20 CZE 8-1 GER
May 6 21 USA 1-6 SWE
22 KAZ 2-7 LAT
23 SUI 5-1 FRA
24 RUS 4-2 FIN
May 7--May 17(FINAL)
Sweden hold on to win world championship title 1998.Team Japan Roaster
Goaltenders Defensemen Forwards
Shiniti Iwasaki(K) Hiroshi Kawaguti(K) Toshiyuki Sakai(K)
Jiro Nihei(K) Tatsuki Katayama(K) Ryan Kuwabara(K)
Dasty Imoo(S) Hiroyuki Miura(K) Shin Yahata(K)
Fumitake Miyauchi(K) Tsutsumi Otomo(K)
Takayuki Kobori(S) Takato Suzuki(K)
Daniel Daikawa(S) Ryan Fujita(S)
Takayuki Miura(S) Matthew Kabayama(S)
Takeshi Yamanaka(O) Eiji Tsutida(S)
Akihito Sugisawa(O)
Hiroshi Matuura(O)
Hiroshi Matuura(O)
Masaki Shirono(O)
(O):Oji, (S):Seibu, (K):Kokudo

BACK