1997 Kanto College League

1st Division

W

L

T

Pts

1

Toyo

13

0

1

27

2

Meiji

11

3

0

22

3

Waseda

8

4

2

18

4

Hosei

5

6

3

13

5

Tokai

5

7

2

12

6

Chuo

4

7

3

11

7

Daitobunka

2

11

1

5

8

Nihon

2

12

0

4

2nd Division

W

L

T

Pts

1

Keio

10

0

0

20

2

Senshu

6

3

1

13

3

Nihon-taiku

6

3

1

13

4

Aoyama-gakuin

4

4

2

10

5

Chiba Industry

5

5

0

10

6

Kokushikan

4

6

0

8

7

Meisei

3

7

0

6

8

Rikkyo

0

10

0

0

3rd Division

W

L

T

Pts

1

Kanagawa

7

0

0

14

2

Jochi

5

2

0

10

3

Teikyo

4

2

1

9

4

Tokyo

3

3

1

7

5

Meiji-gakuin

3

3

1

7

6

Seijo

2

4

1

5

7

Seikei

1

6

0

2

8

Keio(med.)

1

6

0

2

4th Division

W

L

T

Pts

1

Takushoku

6

1

0

12

2

Musashi Industry

6

1

0

12

3

Hitotsubashi

5

1

1

11

4

Gakusyuin

4

2

1

9

5

Yokohama-kokuritsu

3

4

0

6

6

Tsukuba

2

5

0

4

7

Komazawa

1

6

0

2

8

Tokyo Med.

0

7

0

0

5th Division

W

L

T

Pts

1

Dokkyo

6

0

1

13

2

Tokyo-toritsu

5

0

2

12

3

Juntendo

4

2

1

9

4

Tsuru-bunka

2

3

2

6

5

Rissho

2

4

1

5

6

Yokohama-shiritsu

2

4

1

5

7

Tokyo Electronic

2

4

1

5

8

Denki-tsushin

0

6

1

1

6th Division

W

L

T

Pts

1

Tokyo-rika

7

0

0

14

2

Chiba

5

1

1

11

3

Nihon Med.

4

3

0

8

4

Showa

4

3

0

8

5

Jikeikai med.

3

3

1

7

6

Kogakuin

2

4

1

5

7

Tokyo-gakugei

1

5

1

3

8

Kyorin

0

7

0

0

PLAY OFFs
1D-7th vs 2D-2nd : Daito-Bunka 6-3 Senshu
1D-8th vs 2D-1st : Nihon 1-0 Keio
2D-8th vs 3D-1st : Rikkyo 1-10 Kanagawa(change)
3D-8th vs 4D-1st : Keio(med) 0-7 Takushoku(change)
4D-8th vs 5D-1st : Tokyo Med. 1-5 Dokkyo(change)
5D-8th vs 6D-1st : Denki-tsushin 1-6 Tokyo-rika(change)

BACK