N @
sFC 3539'N 13946'E @`10`
2019N3`6


KCۈJ_[mFĉB